Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling i Ørum-Mollerup Jagtforening.

Tid: Den 20. januar 2022, klokken 18.00 - hvor vi selvfølgelig starter med Stegt flæsk.Sted: Vammen Kro, Nørregade 9, 8830 Tjele

Tilmelding nødvendig pga. spisning til Johnny Kristensen senest mandag den 17. januar 2022 på enten:

- Mail: jktjele@gmail.com

- SMS: 4064 6814

- Via jaegerforbundet.dk under Foreningsmeddelelser

Dagsorden jf. vedtægter til den Ordinære Generalforsamling den 20. januar 2022:

1. Valg af

- Dirigent

- Stemmetæller

- Referent

2. Aflæggelse af beretning ved formanden

3. Jagtudvalget

4. Skydeudvalget

5. Riffeludvalget

6. Jægerrådet i Viborg Kommune.

7. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.

8. Indkomne forslag.

9. Fastlæggelse af kontingent.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg (se også under forslag stillet af bestyrelsen til behandling under pkt. 8):

Kim Pedersen (modtager genvalg)

Claus Andersen (modtager genvalg)

Carsten Jensen (modtager genvalg)

Michael Olsen (modtager genvalg)

11. Valg af suppleant

12. Valg af revisor

13. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Ørum-Mollerup Jagtforening

Forslag stillet af den siddende bestyrelse, til behandling under pkt. 8. Indkomne forslag

Vi måtte på grund af Corona aflyse generalforsamlingen i januar 2021, og bestyrelsen har valgt ikke at indkalde til en ny senere i 2021.

Af de seneste vedtægter for Ørum-Mollerup Jagtforening vedtaget på Generalforsamlingen 2019, fremgår følgende af §10.3:

”Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.”

Dette betyder at samtlige medlemmer af den siddende bestyrelse er på valg. For at sikre kontinuitet og udvikling af Ørum-Mollerup Jagtforening, fremsætter den siddende bestyrelse nærværende forslag:

”Grundet aflysningen af Generalforsamlingen 2021, vil der på tidspunktet for afholdelse af Generalforsamling 2022, være gået to kalenderår siden sidste Generalforsamling, og dermed to år siden sidste valg af medlemmer til bestyrelsen. Det foreslås et ”springe corona-året” over, og lade valghandlingen til bestyrelsen forgå som var der kun gået ét kalenderår siden sidste Generalforsamling.

Hvis Generalforsamlingen stemmer ”JA” til forslaget vil medlemmerne af bestyrelsen være på valg i hen holds vis 2022 og 2023 som følger:

Formand Asbjørn Jensen – på valg i 2023

Næstformand Kim Pedersen – på valg i 2022, modtager genvalg

Kasserer Michael Olsen – på valg i 2022, modtager genvalg

Claus Andersen – på valg i 2022, modtager genvalg

Carsten Jensen – på valg i 2022, modtager genvalg

Carsten B. Larsen - på valg i 2023

Johnny Kristensen - på valg i 2023

Suppleant Heidi Dissing - på valg i 2023

Suppleant Anders Bundgaard - på valg i 2022, modtager genvalg som suppleant

Hvis Generalforsamlingen stemmer ”NEJ” til forslaget, er samtlige medlemmer af den nuværende bestyrelse på valg i 2022.

Sms Service

SMS service

Hvis du ikke allerede er tilmeldt SMS service så gør det allerede nu. Servicen er gratis og du vil løbende modtage en sms om nyt i foreningen.

Du kan tilmelde dig ved at sende ”tilmeld sms og navn” til Claus Andersen 6155 3305 eller scanne med din smartphone.

ImageName

Foreningen

Ørum - Mollerup Jagtforening udsprang i 1942 af det daværende Hammershøj jagtforening, hvor man valgte at dele de to jagtforeninger grundet den store geografiske afstand (12 km).

Siden har Ørum - Mollerup jagtforening fungeret som en selvstændig forening under Danmarks Jægerforbund.

Bestyrelsen:

Formand: Asbjørn jensen 26 28 85 43 , e-mail - aj@flexmatic.dk

Næstformand:

Kim Pedersen, telefon 40 85 43 99 e-mail - kim@aktotal.dk

Kasserer: Michael Olsen, telefon 40 20 00 05, e-mail - michael_olsen_@hotmail.com

Medlem:

Claus Andersen, telefon 61 55 33 05, e.mail - clausa@viborgih.dk

Medlem: Carsten Jensen, telefon 20 14 71 93, e-mail - carsten.jensen@normark.dk

Medlem: Carsten B. Larsen, telefon 22 26 41 12, e.mail - cbl@pc.dk

Medlem: Johnny Kristensen, telefon 40 64 68 14, e.mail - jktjele@gmail.com

Suppleant 1:

Heidi Dissing, telefon 21 24 54 27, e-mail - heidi.dissing@hotmail.dk

Suppleant 2:

Anders Bundgaard, telefon 22 62 40 01, e-mail - abundgaard31@gmail.com

Ørum - Mollerup Jagtforening

Grundlagt i 1942

CVR: 37152234

Medlem af Danmarks Jægerforbund

Knæk og bræk

Danmarks Jægerforbund