Ørum - Mollerup Jagtforening

Velkommen

Velkommen til Ørum - Mollerup Jagtforenings hjemmeside.

På de følgende sider kan du kunne se foreningens aktiviteter, programmer og sidste nyt.

Vi ligger løbende aktiviteter op så husk at følge med under vores program.

Priser 2021:

- Ordinært medlem.................................Kr. 836,-

- Ekstraordinært medlem......................Kr. 150,-

- Juniormedlem.........................................Kr. 125

- Ungdom 16 - 25 år...............................Kr. 468,-

- Støttemedlem u. jagttegn:.................Kr. 200,-

- Hustand.....................................................Kr. 468,- (pr. medlem udover den person som er ordinær medlem)

- Personlig Sponsorat.............................Kr. 200,- Giver adgang til alle foreningens aktiviteter.

- Alm Sponsor............................................Kr. 500,- Logo på hjemmeside og på kalender

Øvrige priser, kontakt Michael Olsen på e-mail - michael_olsen_@hotmail.com Eller på telefon 40 20 00 05

I Ørum - Mollerup jagtforening tilbyder vi bl.a. flugtskydning på egen bane, jagter i Fastruplundskov, havjagter, kaninjagt på Endelave, riffelarrangementer, mulighed for rågeregulering og meget mere.

Alle er velkomne

ImageName

Nyheder

Kommunejagter 2021

Vi har pladser følgende dage:

Undalslund 12/11: 1 plads

Neckelmamm/Skrikes 26/11: 1 pladser

Undalslund 3/12: 1 plads

Bruunshåb 7/1 2022: 1 plads

Retningslinjer og praktiske oplysninger for deltagelse i de kommunale jagter i Viborg Kommunes arealer

Der betales et gebyr pr. deltager på kr. 50,- pr. jagt. Dette afregnes kontant på jagten til jagtlederen.

Der skal vises jagttegn, hvilket er påkrævet for at deltage. Der må bruges stålhagl på jagterne.

Der skal bæres rødt hattebånd, og hundene skal være forsynet med klokke.

Der er brug for 6 hunde pr. gang, så alle kan melde sig til med hund. Her gælder først til mølleprincippet.

Det forventes, at skytten selv køber det vildt, han/hun nedlægger eller eventuelt har en aftale om, at en anden vil købe det.

Der skal betales kr. 25,- pr. kg. råvildt og kr. 30,- for en hare. Fuglevildt aftales efter paraden. Der er tale om kontant betaling for

vildtet, og hvis man ikke har penge nok med, kan der i begrænset omfang lånes af foreningskassen.

Det er igen i år muligt at tage en nyjæger med, så der må tilmeldes 1 nyjæger ifølge med en erfaren jæger pr. gang fra hver forening som en ekstra deltager.

ØMJ: OBS ERFAREN JÆGER - TAG DIN NYJÆGER MED OG VI HAR DERMED EN EKSTRA PLADS!

En nyjæger er en person, der har fået jagttegn i 2020 eller 2021. Er der nogen af deltagerne, der kan spille på jagthorn, så tag det med.

Tilmelding med foreningsnavn og navn på deltagerne, hund og eventuelt jagthorn bedes oplyst til Claus Andersen, telefon 61 55 33 05

senest 1 uge før jagten.

Da der er tale om heldagsjagter, som starter kl. 9.00, skal man have madpakke med.

Mødesteder

Undalslund: Følg skilte fra Undalslund P-plads på Skivevej

Bruunshåb: P-plads bag Papfabrikken, indkørsel fra Vibækvej

Neckelman: P-plads på højre side af Løgstørvej ca. 1,5 km. fra den store rundkørsel

Ørum - Mollerup Jagtforening

Grundlagt i 1942

CVR: 37152234

Medlem af Danmarks Jægerforbund

Knæk og bræk

Danmarks Jægerforbund