Arrangementer foråret 2021

Bestyrelse i Ørum Mollerup Jagtforening har valgt at AFLYSE den varslede Generalforsamling den 14. januar 2021.
Der indkaldes til ny generalforsamling jf. bestemmelser i vedtægter så snart der gives mulighed herfor.

Alle øvrige arrangementer gennemføres som planlagt, se mere under Program


Forside

Velkommen til Ørum - Mollerup Jagtforenings hjemmeside.

På de følgende sider kan du kunne se foreningens aktiviteter, programmer og sidste nyt.
Vi ligger løbende aktiviteter op så husk at følge med under vores program.
Priser 2021:
- Ordinært medlem: Kr. 836,-
- Ekstraordinært medlem: Kr. 150,-
- Juniormedlem Kr. 125
- Ungdom 16 - 25 år Kr. 468,-
- Støttemedlem u. jagttegn: Kr. 200,-
- Hustand Kr. 468,- (pr. medlem udover den person som er ordinær medlem)
- Personlig Sponsorat Kr. 200,- Giver adgang til alle foreningens aktiviteter.
- Alm Sponsor Kr. 500,- Logo på hjemmeside og på kalender

Øvrige priser, kontakt Michael Olsen på e-mail - michael_olsen_@hotmail.com Eller på telefon 40 20 00 05

I Ørum - Mollerup jagtforening tilbyder vi bl.a. flugtskydning på egen bane, jagter i Fastruplundskov, havjagter, kaninjagt på Endelave, riffelarrangementer, mulighed for rågeregulering og meget mere.

Alle er velkomne