Stigerne er klar til bukkejagten


HUSK tilmelding

Jagterne udbydes til medlemmer fra 1. september kl. 00.00.
Medlemmer kan købe plads til gæster hvis der er plads.
Gæstepladser udbydes OGSÅ fra 1. september

Evt. resterende pladser derefter, udbydes på en jagtportal.


Jagten i Fastruplund

Fastruplund er bukkejagten, riffeljagt på rådyr og krondyr i efteråret og vinteren og så afholder vi 4 drivjagter i løbet af jagtsæsonen.

Drivjagter
På drivjagterne har du som medlem mulighed for at deltage til nedenstående fordelagtige priser.
Jagterne udbydes til medlemmer fra 1. september.
Medlemmer kan købe plads til gæster hvis der er plads.


Prisen for medlemmer af jagtforeningen. Kr 200,- pr. person pr. gang
Prisen for ikke medlemmer af Ørum Mollerup jagtforening Kr 300,- Pr. person pr. gang


Datoer for jagter i Fastruplund skov, se fanerne Program og Fastruplund

Tilmelding fra 1. september kl. 00.00.
Send mail til Michael Olsen på mail: michael_olsen_@hotmail.com
Eller ring på 40200005 - ring ikke før Michael er stået op :)

Tilmeldingen er bindende når jagten er betalt på fremsendte faktura.
Bliver der ikke betalt inden 8 dage tabes pladsen.
Bliver man forhindret i at deltage kan man naturligvis videresælge sin plads og give besked til Michael.

Riffeljagt på klovbærende vildt - Se priser herunder

Det forventes at skytten aftager afskudt vildt, med mindre der er andre interesserede.


Foreningens jagt i fastruplund

Ørum - Mollerup jagtforening har lejet jagten i Fastruplund skov, ved Lindum.

Adressen til skoven er Hobrovej 81, 8830 Tjele.

Foreningen har lejet jagten fra 2019 og lejemålet udløber Juli 2024 efter bukkejagtens afslutning.


Bukkejagten / Riffeljagt

Du kan under bukkejagten og riffeljagten i efteråret købe en uges jagt for kr. 500,- inkl. Afskydning af et stykke klovbærende vildt,
hertil skal betales for vildtet til følgende priser
Råvildt kr. 25,- pr kg

Kronvildt koster:
Kalv kr. 750,-
Hind kr. 1.000,-
Hjort op til 8 ender kr. 2000,-
Hjort over 8 ender kr. 3000,-.


Der kan maksimalt være to mand på jagt i skoven af gangen og der er opstillede skydestiger som frit kan benyttes. Pürch er også tilladt, men skal aftales inden, såfremt der er flere på jagt ad gangen.


Bestyrelsen forbeholder sig retten til at lukke for bukkejagten såfremt der er afskudt mere end forventet. Tilbagebetaling vil naturligvis finde sted i dette tilfælde.

Info og tilmelding til michael olsen på mail: michael_olsen_@hotmail.com, spørgsmål til jagten sker ved henvendelse til Kim Pedersen 40854399.


Jagtudvalget

Jagterne i Fastruplund styres af foreningens jagtudvalg.
Jagtudvalget sørger for afholdelse af jagterne, fodring af vildt i skoven, vedligehold af skydestiger og containeren som står i skoven.

Kim Pedersen er formand for jagtudvalget og kan kontaktaktes på telefon 40854399

Formanden for jagtudvalget behøver ikke nødvendigvis at være medlem af bestyrelsen, men skal være medlem af foreningen, men skal godkendes af bestyrelsen.


Parole

PAROLE JAGT I FASTRUPLUND

• Velkommen til Fastruplund Skov på vegne af Ørum Mollerup Jagtforening
• Der vises jagttegn til nabojæger!
• Dagens jagtform: Drivjagt med hunde
• Jagten foregår i offentlig Statsskov
Jægeradfærd ved publikum: Bøssen knækkes, der hilses med løftet hat, svar venligt på eventuelle spørgsmål og vent med at genoptage jagten til gæsterne er vel passeret
• Hvad må der skydes på dagen?
• Hvilke våben og hvilken ammunition(haglstørrelse gerne 3, ikke krav, skal være forsvarlig Skovpatroner)
• Skudafstande:
Skal være forsvarlige og gældende lovgivning skal overholdes.
Ved eventuel anskydning afmærkes tydeligt, hvor skuddet bedømmes at have ramt vildtet. Undgå at forurene eventuelle spor og igangsæt aldrig eftersøgning på egen hånd. Anskydning meldes til jagtlederen. Jagtlederen tilkalder schweisshund. Dette gøres altid med anskydning!
• Der kan være snepper i skoven - pas på lave skud på grund af kuperet terræn i skoven
• Der blæses én gang, når såten startes og hundene sættes i gang. Der må dog afgives skud til vildt, såfremt der er etableret kontakt til posten på begge sider
• Der blæses to gange, når såten er slut - derefter må der kun afgives fangstskud
• Posten må først forlades, når der er blæst af
• Husk, at få naboposten med tilbage til aftalt mødested
• Husk på sikkerhed generelt - bær altid orange hat eller hattebånd!
• Al affald tages med fra posten
• Afskudte patronhylstre skal afleveres på bordet ved ”jagthytten”
• Bengæt 25 kr. Udleveres og betales nu.
• Frokosttpause? Pølser, øl og vand kan købes efter anden såt.


KNÆK OG BRÆK!