Rågeregulering i Viborg kommune

Opdatering følger, se evt jæger.


Havjagter arrangeres

Vi arrangerer gerne - spørg én i bestyrelsen
Hvis der er min 3 deltagere arrangerer vi gerne havjagter
Der kan være 4-5 pers. pr tur og prisen er ca. kr. 350-400 pr person.
- lidt afhængig af hvilken båd vi arrangerer med
Der er bindende tilmelding til havjagterne. Hvis man udebliver eller må melde afbud hæfter man selv for pladsen. Dvs. man skal selv sørge for en anden deltager. Alt af hensyn til de øvrige deltagere.
Bliver turen aflyst pga. dårligt vejr, eller for få tilmeldte, er det selvfølgelig en anden sag.