Rågeregulering 2019

Der kan indskydes salonriffel til den kommunale rågeregulering i Viborg Kommune flg. steder og tider:

I forbindelse med rågereguleringen i Viborg kommune kan der indskydes salonriffel flg. steder:

Bjerringbrohallens skydekælder hver tirsdag fra kl 19 til kl 21 frem til den 2 april. der kan købes patroner, øl og vand.
Kontaktperson Kasper Kappelgaard, gudenådalens jagtforening

Stoholm fritids- og kulturcenter
Indskydning hver mandag aften fra kl 19 til 21 i marts måned på skytteforeningens bane i kælderen.
Kontaktperson: Tage Toft

Romlund jagtforening på banen i Boller

Lørdag d 6 april fra kl 10 til kl 13
Onsdag d 10 april fra kl 16 til kl 19
Lørdag d 27 april fra kl 10 til kl 13
Kontaktperson jens Dalsgaard, Romlund jagtforening

På alle baner ligger der lister, som man bliver skrevet på, når man har indskudt korrekt. Disse lister sendes til Linda Nielsen, formand for jægerrådet i Viborg, som herefter sender fordelingslister med deltager og datoer ud til lokalforenings formændene for de foreninger, som har haft medlemmer til indskydning.


Du vil få direkte besked fra din foreningsformand så snart vi har fået de forskellige datoer.


Råge regulering regler

Regler for indskydning af salonriffel – Rågeregulering i Viborg Kommune
På Viborg kommunes reguleringer må der kun anvendes salonriffel kal. 22, ikke luftbøsse eller andet.
Der kan indskydes på såvel udendørs som på indendørs baner.
Der skal skydes med low velocity patroner, kal. 22. Patroner til selve reguleringen vil blive udleveret
af Viborg Kommune.
Der skal afgives 6 skud, hvoraf de 5 skal sidde i det sorte felt. Rammes kanten, tælles det for træf.
Man kan skyde så mange gange, det er nødvendigt for at have sin salonriffel indskudt.
Der laves fælles annoncering om indskydningstider og -steder i Jæger og på Danmarks Jægerforbunds
hjemmeside gennem Jægerrådet i Viborg Kommune. Man kan kontakte formanden med oplysningerne,
hvis man ønsker at indgå i den fælles annoncering.
På indskydningsstedet ligger der en officiel liste, hvorpå skytten får noteret navn, telefonnummer og
forening, som man ønsker at deltage fra. Man kan kun deltage gennem 1 forening pr. person.
Indskydningen skal finde sted, således at deltagerlisterne kan være arrangøren i hænde senest den
20. april.
Arrangøren sender herefter besked ud til formændene for de foreninger, hvorfra deltagere har indskudt
salonriffel, med datoer for rågereguleringerne. Formændene sender besked til deltagerne,
hvilke dage de hver især kan/skal deltage.
Vedtaget på Jægerråds bestyrelsesmøde den 19. februar 2019
Linda Nielsen
Formand.


Riffelskydning i Ulbjerg

Igen i år har vi indskydning af riffel med efterfølgende mulighed for skydning til løbende hjort.

Lørdag d. 23-03-2019

Tilmelding til Carsten Jensen på tlf. 2014 7193
Pris 100 Kr.

Kl. 09.00 - 12.00

Lille Torupvej 1, Ulbjerg
8832 Skals

Skydebevis kan udstedes på stedet


Vildtaften

Vildt aftener står lidt stand by.
Har nogen i foreningen ideer og lyst til at tage det op, er man velkommen.
Foreningen bidrager selvfølgelig med hvad vi kan.


Generalforsamling 2019


2019 18:00
Generalforsamlinghos vammen kro med middag. Pris for forplejning kr 100,- tilmelding sker til Rune Kastbjerg: telefon 61757066, e-mail - baxi-rune@hotmail.com senest den 7/1 2018.

Program jf. vedtægter:
1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
2. Aflæggelse af beretning ved formanden
3. Jægerrådet i Viborg Kommune
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse (Kasser)
5. Indkomne forslag.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleant
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.

Eventuelle indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen og bedes sendt til formanden.


Havjagter arrangeres

Vi arrangerer gerne - spørg én i bestyrelsen
Hvis der er min 3 deltagere arrangerer vi gerne havjagter
Der kan være 4-5 pers. pr tur og prisen er ca. kr. 350-400 pr person.
- lidt afhængig af hvilken båd vi arrangerer med
Der er bindende tilmelding til havjagterne. Hvis man udebliver eller må melde afbud hæfter man selv for pladsen. Dvs. man skal selv sørge for en anden deltager. Alt af hensyn til de øvrige deltagere.
Bliver turen aflyst pga. dårligt vejr, eller for få tilmeldte, er det selvfølgelig en anden sag.