Rågeregulering i Viborg kommune

Se Viborg kommunes anvisninger her


Rågeregulering

Rågeregulering.

Foreningens medlemmer har mulighed for at deltage i rågeregulering i og omkring Viborg.

Det er en forudsætning at du har indskudt din salonriffel med tilhørende ammunition godkendt at Viborg kommune.

Indskydning af salonriffel til rågeregulering

Indskydning i Møldruphallen, Rugvænget 2, 9632 Møldrup:
Mandag den 18. og 25. marts og 1. april samt torsdag den 21. og 28. marts - alle dage fra kl. 19. pris kr. 35 pr. person. Ammunition må medbringes eller kan købes på stedet. Kontaktperson Knud Erik Jensen, Roum Jagtforening.

Finderup jagtforening - indskydning på banen på Danalyng lørdag den 13.april fra kl. 10 til kl. 13.
Kontaktperson Knud Callesen, Finderup Jagtforening

Romlund Jagtforening på banen i Boller.
Lørdag den 6. april fra kl10 til kl. 13
Onsdag den 10 april fra kl. kl. 16 til kl. 19.
kontaktperson Jens Dalsgaard, Romlund Jagtforening

Stoholm fritids- og Kulturcenter
Indskydning hver mandag aften fra kl.19 til kl. 21 i marts på skytteforeningens bane i kælderen.
Kontaktperson Tage Toft

Bjerringbro Hallens skydekælder
hver tirsdag fra kl. 19 til kl. 21 frem til den 2. april.
Kontaktperson Kasper Kappelgaard, Gudenådalens Jagforening


Viborg Jægerråds regler for Råge regulering

08-03-2020
jf. Viborg jægerråds seneste referat:
Bestyrelsen havde udarbejdet nogle fælles retningslinjer og regler
for disse indskydninger, som blev rundsendt inden starten, og reglerne blev mødt af en del kritik og kommentarer.
Vi valgte dog at fortsætte perioden ud, da de allerede var rundsendt i stedet for at ændre reglerne midt i perioden.
Samtidig blev der lovet, at bestyrelsen vil se på kritikken, inden reglerne bliver udsendt forud for indskydningen
i 2020. Det er ikke glemt, og det kommer med som et punkt på næstkommende bestyrelsesmøde.

Vi imødeser nyt derfra


Riffelskydning i Ulbjerg

Igen i år har vi indskydning af riffel med efterfølgende mulighed for skydning til løbende hjort.

Lørdag d. 21-03-2020
og
Lørdag d. 22-08-2020

Tilmelding til Carsten Jensen på tlf. 2014 7193
Pris 100 Kr.

Kl. 09.00 - 12.00

Lille Torupvej 1, Ulbjerg
8832 Skals

Skydebevis kan udstedes på stedet


Vildtaften

Vildt aftener står lidt stand by.
Har nogen i foreningen ideer og lyst til at tage det op, er man velkommen.
Foreningen bidrager selvfølgelig med hvad vi kan.


Generalforsamling


formentlig 14-01-2020 kl. 18:00
Generalforsamlinghos vammen kro med middag.
Foreningen er vært i aften.
Tilmelding sker til Michael Olsen, telefon 40200005, e-mail - michael_olsen_@hotmail.com

senest den 7/1.

Program jf. vedtægter:
1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
2. Aflæggelse af beretning ved formanden
3. Jægerrådet i Viborg Kommune
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse (Kasser)
5. Indkomne forslag.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleant
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.

Eventuelle indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen og bedes sendt til formanden.


Havjagter arrangeres

Vi arrangerer gerne - spørg én i bestyrelsen
Hvis der er min 3 deltagere arrangerer vi gerne havjagter
Der kan være 4-5 pers. pr tur og prisen er ca. kr. 350-400 pr person.
- lidt afhængig af hvilken båd vi arrangerer med
Der er bindende tilmelding til havjagterne. Hvis man udebliver eller må melde afbud hæfter man selv for pladsen. Dvs. man skal selv sørge for en anden deltager. Alt af hensyn til de øvrige deltagere.
Bliver turen aflyst pga. dårligt vejr, eller for få tilmeldte, er det selvfølgelig en anden sag.